GLEC Framework

przez Anna Boruta

LOGISTYKA I TRANSPORT ODGRYWAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW, KTÓRE LEŻĄ U PODSTAW ŚWIATOWEJ GOSPODARKI

Sektory morski i kolejowy umożliwiają transport surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, a także towarów, jak stal, nawozy i dobra konsumpcyjne w kontenerach. Sektor lotniczy odgrywa ważną rolę w dystrybucji produktów, kiedy liczy się czas, oraz dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości. U podstawy znajduje się transport drogowy – najbardziej wszechobecna forma dostawy towarów do punktów na całym świecie. Wszystkie te tryby są połączone różnego rodzaju obiektami logistycznymi, w których towary są składowane, przepakowywane i dystrybuowane.

 

WPŁYW LOGISTYKI NA ZMIANY KLIMATU JEST DUŻY I ROSNĄCY

Sektor transportu, obejmujący 23% globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), jest trzecim co do wielkości źródłem emisji po przemyśle i budownictwie. Emisje z transportu towarowego stanowiły w 2015 r. 36%, ale oczekuje się, że do 2050 r. będą co najmniej równoważne transportowi pasażerskiemu. Podczas gdy drogą morską transportowanych jest trzy czwarte towarów, transport drogowy jest zdecydowanie dominującym źródłem globalnych emisji logistycznych, z ponad 1700 mln ton CO2 emitowanych rocznie (dane za 2015). Silny wzrost gospodarczy tworzy ogromne zapotrzebowanie na transport towarowy. Oczekuje się, że do 2050 r. popyt potroi się, napędzany głównie przez Azję, Afrykę i Amerykę Łacińską. Według szacunków, ogromny popyt zwiększy ilość tonokilometrów przesyłanych drogą lotniczą o 363%, śródlądowymi drogami wodnymi o 264%, drogą morską o 244%, a transportem drogowym o prawie 200%. Ponieważ inne sektory zmniejszają swoją zależność od ropy naftowej i gazu, przewiduje się, że transport, uzależniony od paliw kopalnych, stanie się najbardziej emisyjnym sektorem do 2050 r. Bez interwencji, emisje z transportu towarowego wzrosną ponad dwukrotnie do 2050 r.

 

ZMIANA JEST MOŻLIWA

Jednak nie musi tak być – wzrost w sektorze logistycznym niekoniecznie musi oznaczać wzrost emisji. Rzeczywiście, aby osiągnąć globalne cele klimatyczne – ograniczenie globalnych temperatur do mniej niż dwóch stopni wzrostu w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej – rządy, sektor logistyczny i jego liczni klienci będą musieli podjąć wspólne wysiłki na rzecz dekarbonizacji transportu towarowego. Bardziej wydajne praktyki operacyjne, takie jak konsolidacja ładunku, zmiana modalna i ekonomiczny styl jazdy, mogą potencjalnie zmniejszyć emisje bez konieczności inwestycji kapitałowych. Technologie transportu niskoemisyjnego są również coraz bardziej dostępne i mają duży potencjał w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, w szczególności zastosowanie odnawialnych źródeł energii w transporcie i logistyce. Ambitne cele polityki dekarbonizacji mogą wzmocnić działania przemysłu i doprowadzić do dalszych redukcji. Jeśli wybierzemy drogę w kierunku bardziej wydajnego transportu towarowego, mamy szansę utrzymać emisje transportowe na zbliżonym do dzisiejszego poziomie. Skąd będziemy wiedzieć, czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu? Musimy zobowiązać się do śledzenia i raportowania naszych emisji dwutlenku węgla [1].

 

METODA LICZENIA I RAPORTOWANIA EMISJI GHG W TRANSPORCIE

Aby stworzyć uniwersalną platformę do mierzenia emisji w różnych rodzajach transportu, Global Logistics Emissions Council (GLEC) rozwinęło narzędzie, rozpoznawalne na całym świecie, które pozwala liczyć i raportować ślad węglowy w logistyce w multimodalnym łańcuchu dostaw. To właśnie GLEC Framework.

Mogą je stosować spedytorzy, przewoźnicy czy dostawcy usług logistycznych. Obejmuje wszystkie środki transportu i centra przeładunkowe w globalnych łańcuchów dostaw. Łączy istniejące standardy i metodologie, jest spójne z systemami raportowania takimi jak GHG Protocol, CDP czy SBTi.

W oparciu o przejrzyste dane dotyczące emisji, pozwala podejmować decyzje biznesowe wewnętrznie i wobec klientów, rządów, inwestorów i opinii publicznej. Wyniki mogą również służyć do wyznaczania celów, identyfikowania i śledzenia rezultatów podejmowanych działań w zakresie redukcji i możliwych ulepszeń oraz zarządzania zamówieniami logistycznymi i zagrożeniami klimatycznymi.

Korzyści ze stosowania GLEC Framework:

 1. Raportowanie emisji gazów cieplarnianych
 • Liczenie zakresu 1 & 2 emisji
 • Liczenie zakresu 3 – dla całego łańcucha dostaw
 • Liczenie śladu węglowego produktu
 • Raportowanie dobrowolne i obowiązkowe
 • Znakowanie środowiskowe
 • Programy do handlu uprawnieniami do emisji
 1. Logistyczne decyzje biznesowe
 • Informacja o strategiach redukcji emisji
 • Wybór środków transportu czy tras
 • Monitorowanie efektywności paliwowej
 • Wybór przewoźnika
 • Zarządzanie ryzykiem

GLEC Framework umożliwia:

 • Wykorzystanie emisji gazów cieplarnianych jako czynnika do podejmowania decyzji o zrównoważonym transporcie towarowym
 • Wpływ na decyzje dotyczące optymalizacji łańcuchów dostaw
 • Zarządzanie wydajnością transportu w łańcuchu dostaw
 • Ocenę wpływu działań podjętych w celu redukcji emisji
 • Śledzenie postępów w osiąganiu celów klimatycznych
 • Komunikację z klientami na temat osiągniętych redukcji emisji
 • Adaptację do zmieniających się regulacji prawnych.

GLEC została założona w 2014. Skupia obecnie ponad 150 partnerów spośród firm, stowarzyszeń branżowych, programów, ekspertów i innych organizacji. Jej misją jest dążenie do redukcji emisji i zwiększanie wydajności w globalnych łańcuchach dostaw. Osiągają to dzięki zharmonizowanym wytycznym dotyczącym raportowania i redukcji emisji logistycznych, które sprzyjają biznesowi.

[1] Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Accounting and Reporting, Version 2.0, s. 7.

Bibliografia:

https://www.feport.eu/images/downloads/glec-framework-20.pdf

https://www.smartfreightcentre.org/en/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności