Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych – Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce

przez Anna Boruta

Raport wskazuje, jakie rozwiązania szczególnie brać pod uwagę, by polski transport, który jest zdominowany przez mikro i małe przedsiębiorstwa, utrzymał swą konkurencyjną pozycję w Europie w perspektywie elektryfikacji. Analizuje dostępne rozwiązania, obowiązujące prawo i wpływ poszczególnych instrumentów na koszty (total cost of ownership, TCO). W rezultacie powstał zbiór gotowych rekomendacji do wdrożenia instrumentów dedykowanych dla wsparcia dekarbonizacji transportu drogowego w Polsce.

Raport Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych przedstawia perspektywy elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego oraz prezentuje dostępne narzędzia wsparcia rozwoju rynku zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, z uwzględnieniem specyfiki tego sektora i struktury rynku w Polsce.

Logistyka generuje ok. 5% PKB Polski, zatrudniając ponad 1 mln osób. Polski transport ma także szczególne znacznie w Unii Europejskiej: transportuje 25% wszystkich ładunków i odpowiada za przewóz ponad 30% polskiego eksportu.

Jednocześnie samochody ciężarowe (o DMC powyżej 3,5 t) w 2019 r., stanowiąc mniej niż 6% wszystkich pojazdów w kraju; zużywały aż 30% paliwa, odpowiadające za emisję 22% CO2 w całym transporcie, a także za ok. 33% emisji NOx oraz ok. 50% emisji pyłów zawieszonych PM 2.5.

By sprostać deklaracjom klimatycznym Unii Europejskiej, transport drogowy stoi przed poważnym wyzwaniem. Ciężarówki, choć stanowią 2% wszystkich samochodów, odpowiadają za 42% zużycia Diesla i 28% emisji CO2 w transporcie UE. Choć obniżanie emisyjności i dekarbonizacja są dla niego nieuniknionym krokiem, barierą dla nich są przede wszystkim koszty nabycia pojazdu, całkowite koszty jego użytkowania oraz infrastruktura ładowania. 

Jak wskazuje raport, jeszcze przed 2030 r. nawet największe elektryczne ciężarówki będą konkurencyjne wobec ciężarówek z silnikiem Diesla pod względem całkowitych kosztów użytkowania. Elektryfikacja jest więc niezbędna, aby polskie firmy zachowały konkurencyjność pod względem kosztów. Także ślad węglowy, którego rola w budowaniu przewagi na rynku przewozów będzie tylko rosła, może skutecznie wytrącić polskie firmy z rynku UE. Zlecający przewozy będą bowiem wzmagać działania na rzecz osiągnięcia zeroemisyjności CO2 w całym łańcuchu dostaw, na co wpływ mają także przeanalizowane w raporcie zmiany prawa unijnego.

Elektryfikacja transportu ciężkiego w Polsce jest możliwa, ale wymaga w początkowym okresie precyzyjnego wsparcia. Opracowany w ramach raportu obszerny “policy toolbox” umożliwia wybór najbardziej efektywnych narzędzi nie tylko pod względem możliwości finansowych sektora publicznego, ale także w zależności od wielkości firmy oraz klasy pojazdu. Większość z nich została już pozytywnie przetestowana w niektórych państwach członkowskich UE.

Każdy z proponowanych instrumentów został oceniony według następujących kryteriów: kosztu fiskalnego, efektywności instrumentu, wpływu na całkowity koszt posiadania. To najważniejszy element raportu – gotowe recepty pokazujące możliwe działania w odniesieniu do dużych i małych firm. Zawiera także obliczenia, jak zastosowanie konkretnych rozwiązań będzie wpływało na TCO.

 

POBIERZ RAPORT:

https://fppe.pl/wp-content/uploads/2023/04/FPPE-Raport-Elektryfkacja-Transportu-drogowego_FINAL.pdf

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności