Scope 1, Scope 2, Scope 3

przez jbdadm_klimatopedia

Aby obliczyć ślad węglowy organizacji, należy rozróżnić trzy zakresy (po angielsku scope) 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych.

Na emisje gazów cieplarnianych wywołanych przez organizację składają się emisje wytworzone bezpośrednio na terenie firmy – przez kominy, samochody służbowe, a także emisje w całym łańcuchu wartości – jak wytworzenie i transport użytkowanej energii elektrycznej, surowców, półproduktów, usług – aż po eksploatację i utylizację wytwarzanego produktu.

Gazy cieplarniane uwzględniane uwzględniane w obliczeniach to przede wszystkim dwutlenek węgla CO2, metan CH4, podtlenek azotu N2O oraz inne gazy cieplarniane, głównie czynniki chłodnicze klimatyzatorów.

Emisję gazów cieplarnianych w wyniku działalności przedsiębiorstwa w oparciu o standard GHG Protocol lub ISO 14064-1 oblicza się w trzech zakresach, w zależności od potrzeb firmy i jej obowiązków raportowania.

 

ZAKRES 1

Zakres 1 to bezpośrednie emisje powstające w obiektach należących do firmy lub przez nią nadzorowanych, wskutek spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych, a także emisje procesowe i ulatnianie się z instalacji czynników chłodniczych będących gazami cieplarnianymi.

Obejmują one m. in. spalanie gazu na potrzeby procesów produkcyjnych lub ogrzewania budynków, zużycie paliwa przez firmową flotę transportową czy ulatniające się czynniki chłodnicze z chłodni we własnym centrum dystrybucyjnym.

Zakres 1 jest względnie łatwy do zidentyfikowania i obliczenia, gdyż wymaga głównie zebrania danych o zużyciu przez firmę paliw i wycieków czynników chłodniczych.

 

ZAKRES 2

Zakres 2 to pośrednie emisje. W praktyce nie powstają na terenie firmy, ale wiążą się z wytwarzaniem energii, którą kupuje ona z zewnątrz. Obejmują energię elektryczną, cieplną, parę technologiczną, chłód.

Zidentyfikowanie śladu węglowego Zakresu 2 również jest względnie proste i wymaga głównie szczegółowej inwentaryzacji zużycia zakupionej energii oraz jej źródeł (aby określić emisyjność wykorzystanych źródeł energii). W celu jej redukcji, można zdecydować się na zakup gwarantowanej energii pochodzącej w 100% z OZE.

 

ZAKRES 3

Zakres 3 to najbardziej kompleksowe ujęcie wpływu firmy na emisje. Uwzględnia on całość łańcucha wartości firmy – począwszy od śladu węglowego zawartego w materiałach czy półproduktach wykorzystanych do produkcji bądź świadczonych usług, aż do emisji związanych z wykorzystaniem produktu przez końcowych użytkowników i jego końcową utylizacją. W Zakresie 3 znajdują się także pośrednie emisje, wynikające z działalności przedsiębiorstwa, np. odpady, podróże służbowe pracowników i emisje firm transportowych działających na zlecenie firmy.

Precyzyjne obliczenie śladu węglowego Zakresu 3 jest trudne, gdyż wymaga współpracy z partnerami w łańcuchu wartości poza obrębem firmy, na których przedsiębiorstwo ma tylko pośredni wpływ, np. poprzez polityki zakupowe. Zakres 3 wchodzi też głęboko w procesy biznesowe, procesy produkcyjne i miks produktów firmy.

Optymalizacja emisji Zakresu 3 często może prowadzić do istotnego przebudowania portfolio produktów i procesów biznesowych. Pełne dane o swoim Zakresie 3 posiadają tylko firmy względnie zaawansowane w strategiach klimatycznych, a poszerzanie wiedzy i działań w tej dziedzinie jest jednym z priorytetów tych strategii i budowania konkurencyjności.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności