Współczynniki emisji CO2

przez Paweł Brzeziński

WSPÓŁCZYNNIKI EMISJI

Podczas każdej próby wyliczania śladu węglowego trzeba zmierzyć się z zagadnieniem współczynników emisji. Współczynnik emisji CO2 jest miarą wpływu na klimat, jaki niesie ze sobą użycie np. określonego paliwa. To w oparciu o nie konstruowane są narzędzia kalkulacyjne umożliwiające dalsze obliczenia i analizy.

Niestety póki co nie ma w Polsce przejrzystego i jednoznacznego wskazania, którymi współczynnikami powinniśmy się posługiwać w naszych obliczeniach. Należy tu zwrócić uwagę, że współczynniki przyjęte w jednym kraju mogą się znacznie różnić od innych. Różnice te wynikają np. z różnych mix-ów energetycznych wykorzystywanych np. do produkcji prądu. Przykładem może być Polska gdzie udział węgla jest wyższy niż w innych europejskich krajach.

Aby nieco uporządkować temat wskaźników warto wyjaśnić w tym miejscu kilka często stosowanych w tym obszarze pojęć. Więcej terminów związanych z emisjami znajdziesz tu: słownik pojęć .

Ekwiwalent CO2 – sposób na określenie wpływu na efekt cieplarniany jednostki masy gazu cieplarnianego innego niż CO2, wartość ekwiwalentu odpowiada masie dwutlenku węgla, która wpłynęłaby na bilans energii Ziemi w tym samym stopniu. Przez ekwiwalent rozumie się jeden megagram (1 Mg) dwutlenku węgla lub ilość innego gazu cieplarnianego stanowiącą odpowiednik 1 Mg dwutlenku węgla, obliczoną z wykorzystaniem odpowiedniego współczynnika ocieplenia.

Well to Tank (WTT)  – / w dosłownym tłumaczeniu: od źródła i do zbiornika/  to pojęcie określa emisje powstałe we wstępnym łańcuchu działalności, na przykład poprzez wydobycie i produkcję paliw.

Tank to Wheel (TTW) – /w dosłownym tłumaczeniu: od zbiornika do koła/ to pojęcie określa bezpośrednie emisje związane z działalnością, np. zużycie paliwa w pojeździe.

Well to Wheel (WTW) – /w dosłownym tłumaczeniu: od źródła do koła/ to pojęcie określa emisje powstałe w całym łańcuchu, zaczynając od samego źródła powstania danego surowca energetycznego do jego wykorzystania, od wydobycia ropy naftowej do zużycia benzyny w pojeździe.

 

SKĄD CZERPAĆ DANE NA TEMAT WSPÓŁCZYNNIKÓW EMISJI?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka źródeł, które naszym zdaniem z powodzeniem mogą być wykorzystywane w analizach biznesowych.

CO2 EMISSIEFACTOREN

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

To jeden z lepszych dostępnych serwisów na rynku europejskim. Wiele narzędzi wykorzystywanych na rynu opartych jest o te wyliczenia. Lista wskaźników jest aktualizowana co roku przez szeroki panel ekspertów w oparciu o najnowsze spostrzeżenia.

Szczegółowe wskaźniki prezentowane są w uporządkowany sposób, w podziale na siedem kategorii:

  • Pojazdy paliwowe
  • Wytwarzanie energii z paliwa
  • Elektryczność
  • Dopływ ciepła
  • Transport pasażerów
  • Transport towarowy
  • Czynniki chłodnicze

WSPÓŁCZYNNIKI PARP

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/105/Wytyczne-dotyczce-konwersji—emisje-gazw-cieplarnianych_20200225.pdf

Wiemy z doświadczenia, że wiele firm w Polsce do wyliczeń śladu węglowego wykorzystuje współczynniki przedstawione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Współczynniki te są wytycznymi w programach ubiegania się o środki dofinansowania działań.

KOBiZE

https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/28/wskazniki-emisyjnosci

https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_grudzien_2021.pdf

Kolejne źródło to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. KOBiZE opracowuje wskaźniki produktowe w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na jednostkę produkcji energii elektrycznej.

Wskaźniki mogą być wykorzystywane między innymi do wyliczania osiągniętej redukcji emisji zanieczyszczeń czy oceny emisyjności instalacji na tle średniego wskaźnika krajowego.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności