Polski Pakt Plastikowy – 9 Złotych Zasad Projektowania

przez Anna Boruta

9 Złotych Zasad Projektowania. Wytyczne zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych to opublikowane przez Polski Pakt Plastikowy narzędzie na rzecz zrównoważonego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych.

Nadmierne wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych oraz nieefektywne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych stanowi dziś ogromne wyzwanie z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednocześnie można wskazać wiele korzyści przemawiających za stosowaniem opakowań z tworzyw sztucznych, takich jak niska masa, bardzo dobre właściwości barierowe – ważne w przemyśle spożywczym i zapobieganiu marnowaniu żywności, sterylność (istotna dla wyrobów medycznych) czy stosunkowo niewielkie koszty wytworzenia.

Zrównoważone wykorzystanie opakowań z tworzyw sztucznych leży u podstaw działań Polskiego Paktu Plastikowego – członkowie Paktu mają na celu zamknięcie obiegu w Polsce do 2025 roku. Aby osiągnąć założony cel, jednym z najważniejszych zadań jest ujednolicenie opakowań wprowadzanych do obrotu w kraju.

Kluczowym etapem, decydującym o wpływie środowiskowym opakowania, jest projektowanie. To właśnie projektowanie warunkuje ilość i rodzaj zastosowanego materiału, możliwość ponownego użycia opakowania czy jego recykling.

W celu zapewnienia najwyższych standardów projektowania opakowań The Consumer Goods Forum (CGF) opracowało Złote Zasady Projektowania (ZZP), obejmujące wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych wprowadzane do obrotu na świecie. ZZP mają na celu zmianę sposobu projektowania opakowań, tak aby mogły pozostać w obiegu jak najdłużej. Wdrożenie ZZP pozwala na harmonizację wymogów w zakresie projektowania opakowań na poziomie globalnym, co znacząco wpływa na możliwość zamknięcia ich obiegu – eliminację opakowań nadmiernych, wzrost przydatności opakowań do recyklingu i, w konsekwencji, wzrost poziomów recyklingu. ZZP określają jasne ramy, umożliwiające rozwój innowacji i wdrażanie ambitnych działań, dzięki którym do końca 2025 roku masa tworzyw sztucznych wykorzystywanych w opakowaniach zmaleje, a poziom recyklingu wzrośnie.

Niniejsza publikacja jest polską adaptacją 9 Złotych Zasad Projektowania. Powstała w szerokim partnerstwie członków Polskiego Paktu Plastikowego, członków wspierających oraz Rady Ekspertów Paktu.

 

PRZECZYTAJ OPRACOWANIE:

https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/10/PPP_9ZZP_FIN.pdf

Źródło: Polski Pakt Plastikowy

Foto: Polski Pakt Plastikowy

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności