Dlaczego warto mierzyć wartość emisji?

przez admin_klimatopedia

Czy kontrolowanie śladu węglowego to tylko koszty, czas i zamieszanie organizacyjne, które są narzucone z zewnątrz? Przyjrzyjmy się korzyściom, jakie on daje!

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Podstawowe korzyści, wynikające z mierzenia emisji, to zdiagnozowanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko i możliwość zmniejszenia go. Poprzez redukcję emisji czy działania kompensacyjne można mieć realny wpływ na otoczenie i udział w spowalnianiu zmiany klimatu. Postawa taka pokazuje także gotowość do adaptacji do zmieniającego się środowiska, uwzględnienie ryzyka płynącego ze zmiany klimatu i wykorzystanie związanych z tym szans. Szacuje się, że od dziś do 2100 r. potencjalne straty finansowe wynikające ze zmian klimatu mogą wynieść od 4,2 bln USD do nawet 43 bln USD. Jednocześnie jednak przewiduje się, że adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków stworzą do 2030 r. możliwości inwestycyjne o wartości sięgającej do 26 bln USD. To zdecydowanie szanse, warto i należy je uwzględnić w planowaniu rozwoju przedsiębiorstw [1]. Ujawnianie wyników pomaga również wyprzedzić zmiany regulacyjne i polityczne.

 

WIZERUNEK

Mierzenie emisji i wypracowanie strategii ich redukcji naturalnie wpisuje się w wizerunek firmy odpowiedzialnej środowiskowo, której jej oddziaływanie na otoczenie nie jest obojętne (przynajmniej, dopóki nie nie osiągnie neutralności klimatycznej).

Ślad węglowy staje się nowym, obok ceny i jakości, wymiarem konkurencyjności firm i produktów – zarówno jako reakcja na działania konkurencji, która swój ślad oznacza, bądź jako awangarda pozytywnej zmiany klimatycznej, wyprzedzająca niejako trend na lokalnym rynku.

Możliwość wskazania swojego śladu węglowego ma rosnące znaczenie dla obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych (por. Dlaczego trzeba mierzyć emisje), a także – pracowników. Prawie czterech na dziesięciu pracujących Polaków twierdzi, że proekologiczne działania firmy są dla nich dodatkową zachętą do udziału w jej rekrutacjach [2]. Szczególnie przedstawiciele młodego pokolenia, wykazującego się dużą świadomością w kwestii zrównoważonego rozwoju, już na początkowym etapie rekrutacji chcą wiedzieć, jak wygląda polityka środowiskowa danej organizacji.

Bycie organizacją świadomą swojego wpływu na otoczenie naturalne pozwala także uzyskać przewagę w oczach konsumentów, wyznających podobne wartości. Badania pokazują, że świadomi konsumenci przywiązują się do marek, których działania są spójne z ich światopoglądem i pozostają jej wierni na długo [3]. Coraz więcej osób angażuje się w działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi, a zmiana modelu zakupowego i zachowań konsumenckich, takich jak zwracanie uwagi na pochodzenie produktu i jego skład, jest tego przejawem.

Ponadto, poprzez przystąpienie do międzynarodowo rozpoznawalnych organizacji, które pomagają liczyć emisje czy raportujących oddziaływanie na środowisko, można stać się częścią wielkiej społeczności instytucji odpowiedzialnych względem środowiska.

 

FINANSE

Spełnienie restrykcyjnych wymagań klientów dotyczących śladu węglowego zwiększa realne szanse zdobycia nowych kontraktów.

Realizacja strategii klimatycznej oznacza redukcję kosztów. Zarządzanie nią umożliwia wykrywanie błędów w procesach operacyjnych, takich jak marnotrawstwo surowców, produktów lub czasu pracowników. Optymalizacja tych wyników przynosi zarówno oszczędności pieniężne, jak i poprawę wydajności. Możemy redukować takie koszty jak: energia (w tym budynki i proces produkcji), paliwo, wydatki na podróże, materiały biurowe i surowce [4].

Zaangażowanie w niskoemisyjne projekty i projekty redukujące emisje często mogą być finansowane z dedykowanych temu środków, np. z Funduszu Europejskiego.

Coraz częściej także inwestorzy i instytucje finansowe rezygnują ze wspierania inwestycji uzależnionych od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił, że wstrzymuje finansowanie paliw kopalnych (w tym gazu ziemnego) po 2021 [5]. Uwagę inwestorów przyciągać będą za to odnawialne źródła energii i rozwój produktów wspierających rozwiązania przyjazne środowisku.

Inwestorzy zagraniczni mogą częściej wymagać analizy ryzyka i szans związanych ze zmianami klimatu. Wyliczony ślad węglowy wygeneruje więc korzyści: przyspieszy proces wnioskowania o finansowanie i zwiększa nasze szanse na pozyskanie funduszy.

Wdrożenie bardziej zaawansowanych strategii klimatycznych i dekarbonizacyjnych w ramach własnej firmy i łańcucha dostaw pomoże skuteczniej mierzyć się z konkurencją, umacniać i rozwijać relacje z odbiorcami, zwiększać swój udział w portfelu zamówień oraz potencjalnie osiągać lepsze ceny i zwiększać marże poprzez większą wartość dodaną własnej, niskoemisyjnej oferty [6].

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgadzam się Polityka prywatności

Polityka prywatności